Vaihtoehtoinen näkökulma asiakasdatakeskusteluun – Tietosuoja tukee markkinoinnin kohdentamista

Vaihtoehtoinen näkökulma asiakasdatakeskusteluun – Tietosuoja tukee markkinoinnin kohdentamista

Tietosuojauutiset.fi luki mielenkiinnolla Reaktorin blogissa olleen kirjoituksen ”More privacy and better personalization – a mission impossible?”. Kirjoituksessa tuodaan kiitettävällä tavalla esiin luottamuksen merkitys henkilötietoja käsitteleville palveluille.  Mitä paremmin käyttäjä ymmärtää miten ja missä hänen tietojaan hyödynnetään, ja mikä hänelle tästä syntyvä lisäarvo on, sitä paremman laatuista dataa hän on itsestään valmis luovuttamaan.  

Sen lisäksi, että luottamus on tärkeä kilpailuvaltti yksittäiselle palvelulle, sillä on merkitystä myös laajemmin koko ekosysteemille jossa tietoja kerätään, rikastetaan, analysoidaan ja tältä pohjalta toteutetaan kohdennettuja palveluja ja markkinointia. Tämän ylätason luottamuksen synnyttämisessä lainsäädännöllä on keskeinen merkitys. Jää nähtäväksi onnistuuko tietosuoja-asetus luomaan tällaista luottamusta.

Tietosuojauutiset.fi ottaa vastaan lukijoilta ehdotuksia blogeista joita kannattaisi seurata vastaisuudessakin. Pyrimme myös nostamaan kirjoituksin esiin tekstejä joiden uskomme kiinnostavan laajemminkin tietosuojakysymyksiä seuraavia.