MyData2016 – Tunnelmia ja inspiraatiota konferenssista

MyData2016 – Tunnelmia ja inspiraatiota konferenssista

Tietosuojauutiset.fi osallistui viime viikolla Helsingissä järjestettyyn kansainväliseen MyData2016 konferenssiin. Tietosuojauutisten kirjoittajat ovat käsitelleet mydata kysymyksiä eri näkökulmista aikaisemmin, mutta asia riittää käsiteltävää pitkälti tulevaisuuteen – kuten myös konferenssin monipuolinen tarjonta osoitti.

Päällimmäinen ajatus konferenssin jälkeen olikin, että mydata ei ole vain tulossa, tietosuoja-asetuksen takia se on jo osin täällä. Mydatan mukainen tapa ymmärtää ja käsittää henkilötieto tulee tulevaisuudessa varmasti olemaan yksi sääntelyn kehitykseen vaikuttavista ilmiöistä. Riippumatta siitä missä roolissa taho henkilötietoekosysteemissä toimii, on syytä pyrkiä ymmärtämään mydatan taustalla olevia ajatuksia, teknologioita ja periaatteita. Mikäli lukijamme ei päässyt syystä tai toisesta paikalle, alle on kerätty konferensseista joitain inspiraation lähteitä:

MIT Data Transparency Labilla on tavoitteena pyrkiä tekemään henkilötietojen käsittely läpinäkyväksi. Hanke ei ainoastaan tutki henkilötietojen käsittelyä vaan on rakentanut useita sovelluksia tätä tarkoitusta varten. Tavoitteena on myös lisensoida nämä avoimesti. Lisäksi hanke jakaa 50 000 euron apurahoja läpinäkyvyyttä edistäville hankkeille. Yksi mielenkiintoinen hankkeessa kehitetty sovellus on SHERIFFI.

Carnagie Mellon yliopistosta on lähtösin toinen mielenkiintoinen sovellus. Personalized Privacy Assistant pyrkii automatisoimaan henkilöiden henkilötietojen käytön suostumusten säätelyä. Sovellus analysoi käyttäjän aikaisempiin sovelluksiin tekemiä henkilötietojen käsittelyä koskevia valintoja ja esittää käyttäjälle tiettyjä henkilötietojen käsittelyä koskevia kysymyksiä. Näiden pohjalta sovellus säätää kaikkien henkilön käyttämien sovellusten asetuksia käyttäjän profiili mukaisiksi. Mads Schaarup Andersen etsii yhteistyökumppaneita hankkeen tiimoilta rakennettavaan tuotantoversioon.