Uuden ajan dataoikeudet – paikkatiedot, metsäkaupat ja Case Pokemon Go

20150828_132946-minPokemon Go -peli on nostanut esiin mielenkiintoisia paikkatietoihin liittyviä kysymyksiä. Samoin Helsingin Sanomat nosti pääkirjoituksessaan sunnuntaina 4.9. esiin yhden kiinnostavan paikkatietoihin ja digitalisaatioon liittyvän teeman.

Paikkatiedoillahan tarkoitetaan tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti. Kyseessä on siis tieto jonkin koordinaattipisteen ominaisuuksista. HS:n pääkirjoituksessa tarkasteltiin Suomessa viranomaistyönä koottua kattavaa tietoa Suomen metsien tilasta. Tieto on niin yksityiskohtaista, että sen perusteella voi tehdä päätelmiä mm. yksityisesti omistettujen metsätilojen statuksesta. Yhä digitalisoituvassa maailmassa tällä tiedolla alkaa olla iso merkitys metsäkauppojen neuvottelupöydässä.

Metsäkeskus haluaisi saattaa nämä metsätiedot kaikkien saataville, mutta metsänomistajien vastustus on raivoisaa.

Vastustajat vetoavat yllättäen tietosuojaan – väittäen, että kyseessä on yksittäistä metsänomistajaa koskeva tieto. Väite on mielenkiintoinen. Arvelemme, että henkilötietolain mukainen henkilötiedon määritelmä on laaja, tätä metsätietoa ei voi pitää metsän omistajaan kohdistuvana henkilötietona. Sinänsä määritelmä kattaa sekä suorasti että epäsuorasti luonnolliseen henkilöön yhdistettävät tiedot.

Kuitenkin on selvää, että jotkut paikkatiedot – olivat ne sitten kerätty satelliittikuvien avulla tai muutoin fyysistä ympäristöä havainnoiden – täyttävät henkilötiedon kriteerit. Selvää on myös, että jatkossa tätä rajanvetoa omaisuuteen tai ympäristöön kohdistuvan ja henkilöön liitettävän tiedon välillä tullaan tekemään yhä enemmän, eikä tämä rajanveto ole helppo.

MTK:n asiaa koskevissa kirjoituksissa on käytetty myös sangen mielenkiintoista ilmaisua ”yksityisomaisuustieto”, termin sisältöä sen tarkemmin avaamatta. Termin taustalla lienee ajatus omaisuuden omistajan oikeudesta määrätä ko. omaisuuteen liittyvästä tiedosta. Myös tämä on mielenkiintoinen ajatus, mutta valitettavasti ainakin tällä hetkellä vailla pohjaa Suomen lainsäädännössä. Mikäli tietokokonaisuus täyttäisi suojeltavan tietokannan tai luettelon kriteerit, suojaa nauttisi tiedon kerääjä, ei tiedon kohteen omistaja. Tältäkin osin teollisen internetin sovellusten kehittyessä on odotettavissa todella mielenkiintoisia datan omistajuuteen liittyviä kysymyksiä. Data on digitaaliajan öljy.

Mutta sitten itse mielenkiintoiseen jo otsikossa mainittuun asiaan: voiko koordinaattipisteeseen viittaamiseen Pokemon Go -pelissä liittyä oikeudellisia ongelmia? Pokemon Go -pelin julkaisija Nantic joutuu nyt pohtimaan asiaa. Yhtiötä vastaan on nostettu Kanadassa joukkokanne, kun Pokemon Go -pelin PokeStop houkutteli yksityiselle pihamaalle jatkuvasti kutsumattomia vieraita.

Pokemon Go -pelissä paikannus ja pelaajan sijainti on avaintekijöitä. Pelaajille näytetään, mistä löytyy pelissä tärkeitä resursseja ja paikkoja, kuten PokeStop, ja pelaajat pyrkivät hakeutumaan lähelle näitä paikkoja. Kanteen ytimessä on siis kysymys siitä, voiko Niantic hyödyntää pelissään sellaisia koordinaattipisteitä, jotka ovat yksityisalueella.

Pokemon Go tullaan muutaman vuoden päästä muistamaan kömpelönä, suorastaan alkeellisena augmented reality -kokeiluna. Seuraavan sukupolven sovellukset tulevat olemaan jotain aivan muuta. Viimeistään silloin näitä kysymyksiä joudutaan vakavasti tarkastelemaan muuallakin kuin Kanadassa ja USA:ssa. Miten voi hyödyntää augmented reality -sovelluksissa toisen omistamaa maa-aluetta tai rakennuksia? Voiko esimerkiksi rakennuksen seinään lisätä augmented reality -sovelluksissa toisen firman mainoksen ilman omistajan lupaa? Milloin ja missä määrin kiinteistön omistusoikeus kattaa oikeuden määrätä kiinteistön koordinaateista? Entä milloin yksityisalueelle lisätty augmented reality -sisältö loukkaa yksityisyyttä? Pitäisikö sijaintitietojen (henkilön sijainnin ilmaiseva tieto) lisäksi jatkossa säädellä tietosuojalainsäädännössä myös paikkatietojen tietosuojasta?

*Tämän blogin tarkoitus ei ole käsitellä yksinomaan tietosuojalainsäädäntöön liittyviä asioita, vaan myös laajemmin tietoon liittyviä mielenkiintoisia oikeudellisia teemoja.

One response

  1. Päivitysilmoitus: Kuka omistaa Pokestoppisi? | JIT-MIES