Tietosuojan ei pitäisi olla esteenä Suomen liikennejärjestelmän kehittämiselle

Tietosuojan ei pitäisi olla esteenä Suomen liikennejärjestelmän kehittämiselle

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi tänään selvityksen Parempia Väyliä – sujuvampaa liikennettä. Selvityksessä julkaistiin ministeriön kunnianhimoiset suunnitelmat Suomen autoverotuksen täysuudistukselle, jossa autoverotus siirtyisi pitkälti maanteiden käytön verottamiseen auton hankinnan verotuksesta. Myös polttoaine vero laskisi merkittävästi.

Jo ennen selvityksen julkaisua syntyi kohu yksityisyyden suojasta: ei voida hyväksyä, että autolla ei pystyisi liikkumaan ilman, että Isoveli valvoo ja seuraa. Selvitys osoitti huolen – ainakin alkuvaiheessa – perusteettomaksi: järjestelmä ei edellyttäisi autojen tarkkaan paikantamista, sillä kilometrimäärään perustuvassa maksussa ei ole väliä missä ajat. Lienee toki ilmeistä, että hyvin pian järjestelmää kehitettäisiin niin, että maksussa huomioitaisiin sijainti: on ymmärrettävää, että Helsingin keskustassa ajamisesta tulisi maksaa enemmän per kilometri kuin Muoniossa.

On ymmärrettävää, että yksityisyyden suoja nousee yhdeksi tämän uudistuksen vastustamisen kärjeksi: liikkumisen etävalvonta pystytään helposti kuvaamaan tietosuojan kannalta vaaralliseksi ja suorastaan tuhoisaksi järjestelmäksi. Lue loppuun