Tietosuojauutisia Brysselistä: WP29:n uunituoreet ohjausasiakirjat

EUWP29:n lokakuun alkupuolella järjestetyssä viimeisimmässä täysistunnossa käsiteltiin jälleen kerran kriittisiä tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanoa koskevia kysymyksiä. Täysistunnossa hyväksyttiin keskeisiä asiakirjoja, kuten tietosuojaa koskevaa vaikutustenarviointia (DPIA), henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoittamista sekä automatisoituja yksittäispäätöksiä ja profilointia koskevat ohjausasiakirjat.

Tietosuojaa koskevaa vaikutustenarviointia koskeva ohjausasiakirja WP248 (huom. kopio latautuu linkkiä klikkaamalla) hyväksyttiin ensimmäisen kerran jo huhtikuussa, ja nyt julkaistu versio on julkisen kuulemisen aikana saatujen kommenttien perusteella muokattu WP29:n ”lopullinen” näkemys tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin tarpeellisuudesta, sisällöstä ja toteuttamisesta. Tietosuojavaltuutettu totesi liikenne- ja viestintäministeriön 6.10. järjestämässä digitaalisen liiketoiminnan tietosuojafoorumissa ohjausasiakirjan muuttuneen keväisestä olennaisesti niiltä osin, kuin kyseessä on vaikutustenarvioinnin tekeminen jo olemassa oleville järjestelmille, ja muiden muokkausten olevan luonteeltaan tekstuaalisia. Tallenteeseen tietosuojafoorumin puheenvuoroista, mukaan lukien tietosuojavaltuutetun puheenvuoroon, voi tutustua liikenne- ja viestintäministeriön Youtube-kanavalla täällä.

Uusina ohjausasiakirjoina Brysselissä hyväksyttiin henkilötietojen tietoturvaloukkauksista ilmoittamista koskeva ohjausasiakirja WP250 sekä automatisoituja yksittäispäätöksiä ja profilointia koskeva ohjausasiakirja WP251 (huom. kopiot latautuvat linkkejä klikkaamalla). Ensiselailulla kumpikin asiakirja vaikuttaa tarjoavan palasteltuja vastauksia tietosuoja-asetuksen kyseisten artiklojen avoimiksi jättämiin kysymyksiin. Relevanttien artiklojen soveltamista havainnollistetaan myös useilla käytännönläheisillä esimerkeillä.

Uudet ohjausasiakirjat ovat avoinna julkiselle kuulemiselle 28 marraskuuta asti, minkä jälkeen niistä tuttuun tapaan julkaistaan aikanaan lopulliset versiot. Tietosuojauutiset.fi kuitenkin palaa aihepiirin äärelle varmasti jo ennen tuota.