Tietosuojalain hallituksen esitystä on odotettu kuin kuuta nousevaa – ja nyt se on saatavilla

TalvisotaHallitus on viimein eilisessä istunnossaan päättänyt antaa eduskunnalle esityksen Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi tietosuojalaiksi (HE 9/2018 vp). Tie tähän tilanteeseen on ollut pitkä ja kivinen, ja kapuloita lainvalmistelukoneiston rattaisiin on heittänyt milloin muutospaineita aiheuttaneita kommentteja antanut yleisö, milloin lakiesitysluonnoksen puutteita kritisoinut lainsäädännön arviointineuvosto.

Tietosuojalailla täsmennettäisiin ja täydennettäisiin tietosuoja-asetusta ja kumottaisiin sekä henkilötietolaki että laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta. Edelleen esityksessä ehdotetaan muutoksia rikoslakiin sekä sakon täytäntöönpanosta annettuun lakiin. Laki tulisi sovellettavaksi rinnakkain tietosuoja-asetuksen kanssa, eikä se siten muodostaisi itsenäistä ja kattavaa kokonaisuutta. Esitettyä lakia ei olisikaan mielekästä tutkia itsenäisenä säädöksenä, vaan lain aineellinen sisältö tulee pääasiassa yleisestä tietosuoja-asetuksesta. Kotimaisen tietosuojalain on tarkoitus tulla voimaan 25.5.2018 eli samana päivänä, kun tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa. Lue loppuun